Sunday, September 14, 2008

Doa Istikharah


Jabir r.a berkata: Rasulullah s.a.w mengajari kami solat istikharah dalam memutuskan segala sesuatu sebagaimana Baginda mengajari kami al-Quran. Baginda bersabda: Apabila seorang di antara kamu berencana mengerjakan sesuatu hendaklah melakukan solat dua rakaat bukan solat fardu. Kemudian membaca doa ini:

Allaahhummainnii astakhiirukabi‘ilmik, wa-astaqdirukabiqudrotik, wa-as-alukamin fadlikal-azim, fa-innakataqdiruwala-aqdir, wata’lamuwala-a’lam, wa-anta‘allaamulghuyuub. Allaahhuma inkuntata’lamu-annahazal-amr – (watusammiihibi-ismih) – khoirollii fii dii nii wama‘aa-shii wa-‘aaqibati-amrii, wa-‘aajilihiwa-aajilih. Faqdurhulii wayassirhulii, summabaa-rikliifiih, wa-inkuntata’lamu-annahu-sharrullii fii dii nii wama-‘aa-shii wa-‘aaqibati-amrii, wa-‘aajilihi-wa-aajilih, fasrifhu-‘annii fasrifnii-anh waqdurliyalkhoiro hai-sukaana-summaroddinii-bih.

Maksudnya: (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuatan kepada-Mu dengan kemahakuasaan-Mu, aku memohon kurnia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sementara aku tidak kuasa. Engkau Maha Mengetahui, sedang aku tidak mengetahui dan Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahawa perkara ini – (dan menyebutkan perkaranya) – baik bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku dan baik akibatnya terhadap diriku di dunia maupun akhirat, maka tetapkanlah dan mudahkanlah bagiku. Dan berikanlah barokah untukku di dalamnya. Dan sesungguhnya jika Engkau tahu bahawa perkara ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku dan buruk akibatnya terhadap diriku di dunia maupun di akhirat, maka jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkan diriku darinya. Tetapkanlah kebaikan untukku di mana saja aku berada, kemudian jadikanlah diriku reda menerimanya.)

(Hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari)

(Sumber: Kumpulan Do’a dan Dzikir Nabawi [Kalimut Toyyib] karangan Syeikhul Islam Imam Ibn Taimiyyah [Tahqiq (analisa): Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani], halaman 119 – 121, Jakarta: Dar El-Hujjah, 2001)Salman Sulaiman
Padang Raja, Machang.
11.52 malam, 14 Ramadan 1429 H.

1 comment:

bfggds said...

If you decide to settle for half fairings, Hogan Online you should know that they include only the windscreen and extend up to just below the handlebars. Quarter fairings however, Franklin Marshall Hoodies include only the windscreen and fairings around the headlight. Windscreens in quarter fairings are often light and scratch resistant and are useful in shielding individuals from rain and wind. Nike Air Max 2009 If you decide to choose the bally pan fairings, you should know that they minimize aerodynamic lift and go up to just below the engine.