Wednesday, September 17, 2008

"...bulan Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran..."

"(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah."

– Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk dan direjam –

– Dengan nama Allah, Yan g Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani –

“Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.

(Puasa yang diwajibkan itu ialah) beberapa hari yang tertentu; maka sesiapa di antara kamu yang sakit, atau dalam musafir, (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain; dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih daripada yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu (daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.

(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu; dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku (dengan mematuhi perintah-Ku), dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul.

Dihalalkan bagi kamu, pada malam hari puasa, bercampur (bersetubuh) dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu Ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu; dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang) dari benag hitam (kegelapan malam), iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam (maghrib); dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukum-Nya kepada sekalian manusia supaya mereka bertaqwa.”

(Surah Al-Baqarah: Ayat 183 – 187)

Ramadan yang mulia dan terlalu menyentuh hati ini, cukuplah kiranya saya tinggalkan anda semua dengan kalimah agung dari kitab Allah yang mulia yang disampaikan oleh qari terbaik dunia abad ke-20 - Syeikh Mustafa Ismael Al-Mursi. Saya terlalu berharap moga-moga Allah meredai saya dengan kebesaran rahmat-Nya di dunia dan di akhirat, juga meredai anda semua juga.

Salman Sulaiman
Akidjaya, Machang.
5.59 petang, 17 Ramadan 1429 H.

Sunday, September 14, 2008

Doa Istikharah


Jabir r.a berkata: Rasulullah s.a.w mengajari kami solat istikharah dalam memutuskan segala sesuatu sebagaimana Baginda mengajari kami al-Quran. Baginda bersabda: Apabila seorang di antara kamu berencana mengerjakan sesuatu hendaklah melakukan solat dua rakaat bukan solat fardu. Kemudian membaca doa ini:

Allaahhummainnii astakhiirukabi‘ilmik, wa-astaqdirukabiqudrotik, wa-as-alukamin fadlikal-azim, fa-innakataqdiruwala-aqdir, wata’lamuwala-a’lam, wa-anta‘allaamulghuyuub. Allaahhuma inkuntata’lamu-annahazal-amr – (watusammiihibi-ismih) – khoirollii fii dii nii wama‘aa-shii wa-‘aaqibati-amrii, wa-‘aajilihiwa-aajilih. Faqdurhulii wayassirhulii, summabaa-rikliifiih, wa-inkuntata’lamu-annahu-sharrullii fii dii nii wama-‘aa-shii wa-‘aaqibati-amrii, wa-‘aajilihi-wa-aajilih, fasrifhu-‘annii fasrifnii-anh waqdurliyalkhoiro hai-sukaana-summaroddinii-bih.

Maksudnya: (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuatan kepada-Mu dengan kemahakuasaan-Mu, aku memohon kurnia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sementara aku tidak kuasa. Engkau Maha Mengetahui, sedang aku tidak mengetahui dan Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahawa perkara ini – (dan menyebutkan perkaranya) – baik bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku dan baik akibatnya terhadap diriku di dunia maupun akhirat, maka tetapkanlah dan mudahkanlah bagiku. Dan berikanlah barokah untukku di dalamnya. Dan sesungguhnya jika Engkau tahu bahawa perkara ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku dan buruk akibatnya terhadap diriku di dunia maupun di akhirat, maka jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkan diriku darinya. Tetapkanlah kebaikan untukku di mana saja aku berada, kemudian jadikanlah diriku reda menerimanya.)

(Hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari)

(Sumber: Kumpulan Do’a dan Dzikir Nabawi [Kalimut Toyyib] karangan Syeikhul Islam Imam Ibn Taimiyyah [Tahqiq (analisa): Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani], halaman 119 – 121, Jakarta: Dar El-Hujjah, 2001)Salman Sulaiman
Padang Raja, Machang.
11.52 malam, 14 Ramadan 1429 H.

Sunday, September 07, 2008

Sebuah Deklamasi Terbalik di Tepi Pantai yang Cantik

Beberapa bulan yang lalu, ketika mengasuh anak-anak sastera di Sudara Beach Resort, Bachok saya sempat mendeklamasikan puisi ini buat mereka di tepi pantai Telong yang cantik. Seorang anak peserta turut membawa himpunan tulisannya bersama-sama, kebetulan saya menemukan puisi Marsum Ralat Daripada Al-Aziz karangan Nasriah Abdul Salam yang turut disiarkan bersama puisi anak tadi. Saya kira puisi itu sesuai untuk saya deklamasikan kepada anak-anak kumpulan saya yang sembilan orang itu, kerana Marsum Ralat Daripada Al-Aziz adalah adaptasi daripada kisah Nabi Yusuf a.s. yang termaktub di dalam al-Quran dijadikan sebuah puisi. Ada kemungkinan puisi ini bakal tersangkut untuk Hadiah Sastera Kumpulan Utusan tahun depan. Saya sekadar meneka.

Tapi sayang, kedua-dua anak yang merakam deklamasi saya merakam secara terbalik. Maka yang terbalik itulah saja yang tinggal buat anda. Tapi, saya kira yang terbalik itu pun boleh menjadi sejenis seni juga barangkali. Apa pun, hayatilah - sebuah deklamasi terbalik di tepi pantai yang cantik.

Salman Sulaiman, Akidjaya, Machang, 2.02 petang, 7 Ramadan 1429 H.